Aardige Vrouwen Intervisie

Aardige Vrouwen zijn ongelooflijk waardevol voor deze maatschappij. Dat wordt nog weleens onderschat. Dat komt omdat Aardige Vrouwen bescheiden zijn. Of ze denken dat hun kwaliteit vanzelf gezien wordt. Of ze worden ondergesneeuwd door anderen die meer gebekt zijn of meer volume gebruiken. Ze zijn weleens te zachtaardig en worden daardoor overgeslagen.
Aardige Vrouwen kunnen veel aan elkaar hebben. Tips geven, adviezen en contacten uitwisselen. En het helpt als het systematisch gebeurt, onder leiding, zodat er in korte tijd heel efficiënt wijsheid wordt ingewonnen.

Ruimte om gehoord te worden

Wanneer een groep Aardige Vrouwen bij elkaar komt, is er ruimte voor iedereen. Elke vrouw komt aan bod en krijgt evenveel tijd om haar probleem voor te leggen.

Strak geleid

De Aardige Vrouwen Intervisie wordt strak geleid door Mireille. Daarvoor wordt de intervisie ingedeeld in verschillende rondes, met hele strakke doelgerichte opdrachten. Dit heeft als effect dat er in zeer korte tijd waardevolle adviezen van andere wijze, Aardige Vrouwen ontvangen worden.
In de pauzes kunnen de vrouwen langer met elkaar praten en nader kennis maken.

Wat neem je mee?

Je kunt deelnemen aan de Intervisie wanneer je ergens mee worstelt.
Je worsteling voldoet aan de volgende voorwaarden:
– Het speelt NU in je leven;
– Jij bent zelf degene die er wat aan kan doen, als je zou weten hóe.

Aardige Vrouwen Intervisie

Intervisie voor Aardige Vrouwen is onder leiding van Mireille Mettes. Zittend in een kring, legt Mireille eerst het hele systeem uit, waarna om beurten één vrouw haar probleem voorlegt aan de hele groep. De overige vrouwen helpen door vragen te stellen en tips en adviezen te geven. Je gaat met een helder schijnend licht op je probleem weer naar huis, gedragen door de andere vrouwen.

Op dit moment zijn er geen data gepland voor intervisie.

Deelname aan de intervisie is 60 euro per keer.
Er doen maximaal 6 vrouwen mee.

witte achtergrond


       Copyright Aardige Vrouwen 2020     |     Privacyreglement     |     Cookieverklaring